ISTL Test Audio

Avantazhe & opsionet e sistemit te hostuar
  • autoplay (mund të luaj që kur hapet faqja ose jo)
  • rewind (10 sek, para ose mbrapa)
  • current time stamp (ecuria e dëgjimit)
  • play speed (kontrolli i shpejtësisë)
  • playlists (do shtohet së shpejti)
  • save play position (ruan pozicionin ku është lënë)
  • sticky on scroll (qëndron me ty)
  • call to action (link poshtë audios, për abonime, materiale, shkarkim, etj.)
  • kapituj/ndarje brenda audios (chapters)

Disavantazhe

  • Ende nuk ofrohet opsioni i 'embed'


>