fbpx
Bazat
Tekst

Zakoni 2. Ushtrimet

Leksioni 3

Studimet tregojnë se ushtrimi fizik (fiskultura) i rregullt ndihmon për kthjellimin e mendjes dhe ndjenjën e motivimit.

Sipas Korlei, 76% e individëve të pasur rezervojnë 30 minuta ose më shumë çdo ditë për ushtrime aerobike si ecja e shpejtë, biçikleta, ose ecja normale.

Pen
>