Mjeshtëria e shitjes (1): Me vetëbesim drejt cakut

Lexime: 90 Çka është shitja? Është këmbimi i mallrave dhe shërbimeve për para; është motori i ekonomisë botërore! Pa shitje nuk do te ndodhte asgjë: nuk do te kishte zhvillim ekonomik dhe social të cilin e kemi dhe e përjetojmë sot. Te gjithë ne shesim! Një fëmijë i vogël, për ta fituar një akullore nga … Continue reading Mjeshtëria e shitjes (1): Me vetëbesim drejt cakut