VIDEO LEKSIONI 4/5


4. Si të punoni me formën kryesore të abonimit?

Në këtë video leksion të katërt do të mësoni:

  • si të krijoni dhe ndryshoni formën tuaj të abonimit
  • si ta shpërndani atë lehtësisht me email, etj.

A ju vlejti ky leksion? Çfarë sugjerimesh apo pyetjesh të tjera keni?

>