VIDEO LEKSIONI 5/5


5. Si të krijoni & përdorni format e trupëzuara/integruara?

Në këtë video leksion të pestë do mësoni:

  • si të krijoni dhe përdorni format e trupëzuara
  • si t’i vendosni ato në faqen tuaj në pozicione të ndryshme

VIDEO #5

Si të krijoni dhe përdorni format e trupëzuara/integruara?

A ju vlejti ky leksion? Çfarë sugjerimesh apo pyetjesh të tjera keni?

>