Nextcloud Sfida.One START – Pagesa

Forma e pagesës... 

ju lejon ta blini shërbimin si pagesë 1 mujore, 6 mujore ose 1 vjecare, pra përsëritet (recurring). Zgjidhni paketën dhe periodicitetin e dëshiruar.

Nën-totali TotaliPagesa për 30 ditët e para Konfirmoni pagesën
Stripe_logo
>