Pagesa – Nextcloud Sfida.One START

Forma e pagesës për Nextcloud Sfida.ONE 200GB për individë

Mund ta blini shërbimin si pagesë 1 mujore, 6 mujore ose 1 vjecare, pra përsëritet (recurring). Zgjidhni paketën dhe periodicitetin e dëshiruar dhe filloni ta përdorni shërbimin vetëm për 1 kafe në muajin e parë.

Nën-totali TotaliPagesa për 30 ditët e para Paguani sot vetëm
Stripe_logo
>