Softe & Apps

Si marketierë, sipërmarrës dhe përdorues profesionistë të internetit na duhen vazhdimisht softe, shërbime apo aplikacione që na lejojnë të arrijmë objektivat e synuara.
Kjo është një listë me sugjerimet tona për nevojat tuaja:

Marketingu ​me email

Marketingu virtual

Gjenerimi ​kontaktesh (lead generation)

Faqet prezantuese (landing pages)

Ndërtim & menaxhimi faqeve ueb

Menaxhimi & skedulimi për mediat sociale

Menaxhimi & optimizimi i SEO


Dëshironi të kontribuoni, atëherë ju lutem përdorni formën këtu poshtë:

Aplikacioni apo programi kryesor që përdorni
Aplikacioni apo programi i dytë (nese keni)
Aplikacioni apo programi i tretë (nese keni)