Softe & Apps

Si marketierë dhe përdorues të internetit na duhen mjaft mjete dhe aplikacione që na lejojnë të arrijmë objektivat që kemi.

Kjo është një listë në zgjerim softesh dhe aplikacionesh që ne përdorim rregullisht ose që i sugjerojmë si alternativa për nevojat tuaja.

 Marketingun me email

Sendy.co - për menaxhimin e disa klienteve ose domain-eve brenda një softi.

MailChimp.com - alternativa më e thjeshtë për të filluar marketingun me email. Shihni edhe kursin.

Mautic.org - absolutisht softi im i preferuar për marketingun me email dhe automatizimin e marketingut.​

 Marketingu virtual

Maitre.co - për krijimin e fushatave virtuale nëpërmjet konkurseve, listave të pritjes, etj.

UpViral.com - pak më i shtrenjtë dhe në fakt me stabël. Kemi krijuar disa fushata të suksesshme për klientë të ndryshëm.

 Gjenerim abonentësh (lead generation)

Thrive Leads - e përdorim edhe në këtë faqe për regjistrimin e abonentëve me email.

ConvertBar.com - një shërbim i ri që është lancuar rishtazi dhe po përdoret në disa prej faqeve tona.

HelloBar.com - ky ishte shërbimi i ngjashëm që përdornim para ConvertBar.com

OptinMonster.com - ky shërbim vendosi standardet fillimisht por tashmë ka plot konkurrencë nga sh

Faqe prezantuese (landing pages)

Thrive Architect - është absolutisht softi ynë i preferuar dhe me versionin e ri 2.0 është bërë edhe më i funksional dhe praktik në krijimin e faqeve prezantuese për produkte, trajnime, aktivitete, etj.

LeadPages.com - është një shërbim mjaft i njohur dhe përdoret gjerësisht nga disa prej marketierëve më të njohur sot në internet.

InstaPage.com - është një shërbim i ngjashëm me LeadPages.com por më pak i kushtueshëm.

​​​​