Softe & Apps

Kjo është një listë në zgjerim softesh dhe aplikacionesh që përdorim rregullisht ose që i sugjeroj si alternativa për nevojat tuaja.

Marketingun me email

Sendy.co - për menaxhimin e disa klienteve ose domain-eve brenda një softi.

MailChimp.com - alternativa më e thjeshtë për të filluar marketingun me email. Shihni edhe kursin.

Mautic.org - absolutisht softi im i preferuar për marketingun me email dhe automatizimin e marketingut.​

Marketingu virtual

Maitre.co - për krijimin e fushatave virtuale nëpërmjet konkurseve, listave të pritjes, etj.

UpViral.com - pak më i shtrenjtë dhe në fakt me stabël. Kemi krijuar disa fushata të suksesshme për klientë të ndryshëm.

Hostimi​

Maitre.co - për krijimin e fushatave virtuale nëpërmjet konkurseve, listave të pritjes, etj.