Kontakti

Elvis Plaku (foto profili)
Elvis Plaku (foto profili)

Elvis Plaku është një sipërmarës dhe konsulent me eksperiencë korporative dhe private. Aktualisht menaxhon një biznes të vogël privat dhe vazhdon si konsulent për disa biznese/organizata.

Kontakti me email: eplaku (at) gmail.com


View Elvis Plaku, MBA candidate's profile on LinkedIn