Kontakti

Elvis Plaku - foto profiliElvis Plaku është një sipërmarës dhe konsulent me eksperiencë korporative dhe private. Aktualisht menaxhon një biznes të vogël privat dhe vazhdon si konsulent për disa biznese/organizata.

Kontakti me email: eplaku (at) gmail.com


View Elvis Plaku, MBA candidate's profile on LinkedIn