Pagesa – Nextcloud 500GB – Mid

Forma e pagesës për Nextcloud Sfida.ONE 500GB për individë

Shërbimin mund ta blini me pagesë 1 mujore, 6 mujore ose 1 vjecare, pra përsëritëse (recurring). Zgjidhni paketën dhe periodicitetin e dëshiruar dhe filloni ta përdorni shërbimin vetëm për 400 lekë muajin e parë.

Nën-totali TotaliPagesa për 30 ditët e para Paguani sot vetëm
Stripe_logo
>