I avancuar
Guide

Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi - Elvira Rama

1 Leksioni Advanced

Përshkrimi i kursit

Regjistrimi i plotë i sesionit që zhvilluam me znj. Elvira Rama, ekperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ.

Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi

Prezantuese: Elvira Rama

Eksperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ

  • Mbi 20 vite eksperiencë
  • Udhëheqëse karriere
  • Zhvillim organizativ dhe zhvillim udhëheqje
  • Eksperte për menaxhimin e ndryshimit
  • Trajnere për ndërtimin e skuadrave
  • Eksperte për organizatat ndërkulturore dhe kulturën e organizatës

 

Axhenda

  • Ndryshimi, si përkufizohet
  • Menaxhimi i vetes gjatë ndryshimit
  • Përqafimi i ndryshimit
  • Mbështetja e të tjerëve

 

70:20:10 Modeli si mësojmë dhe zhvillohemi

5 faktorët për rritje pozitive

4 mënyrat se si ne mësojmë

Menaxhimi i vete gjatë ndryshimit

Si reagojmë ndaj ndryshimit që nuk e duam

Ri-ngritja pas sfidave

Ndryshimi = mundësi të reja

Proaktiv vs. Reagues

5 gjëra të rëndësishme përballë ndryshimit

Zhvillimi personal gjatë ndryshimit

Si të kuptojmë që kemi qëndrueshmëri përballë ndryshimit

Si të mbështesim të tjerët

Komunikimi dhe zhvillimi

Tranzicioni: Mbarimi, Zona neutrale dhe Fillimi i ri

Pyetje & Përgjigje

Përmbajtja e kursit

Me pagesë

Si ta kthejmë pasigurinë e ndryshimit në një mundësi

Regjistrimi i plotë i uebinarit që zhvilluam me znj. Elvira Rama. Eksperte ndërkombëtare për burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ. 

Ky sesion ishte pa pagesë dhe me regjistrim të hapur. Për të zhvilluar një trajnim apo sesion për ju dhe personelin e organizatës apo biznesit tuaj, lutem na kontaktoni direkt.

Pen
>