Kuiz: Sa e sigurtë është faqja juaj në WordPress?


Mbi rëndësinë e këtij kuizi (hape për ta lexuar)

Burimi: Pyetjet e këtij kuizi bazohen mbi kuizin e publikuar në faqen e shërbimit WebARX që përdoret për sigurinë e faqes tonë.

>