• Kreu
 • /
 • Blog
 • /
 • SEO
 • /
 • SEO: 12 arsye pse lidhjet thyehen (broken links) dhe 14 mënyra si mund t’i riparoni ato për faqen tuaj!

SEO: 12 arsye pse lidhjet thyehen (broken links) dhe 14 mënyra si mund t’i riparoni ato për faqen tuaj!

Nga: Elvis Plaku minuta lexim | 0 komente lexime


Sa prej jush jeni marrë me krijimin e përmbajtjes së një faqe në internet apo keni publikuar postime ku keni vendosur lidhjeve te burimeve të ndryshme brenda dhe jashtë faqes?

Për shumicën e njerëzve kjo nuk është gjëja më e lehtë pasi kërkon kohë dhe aftësi teknike, por njëherazi vendosja e lidhjeve/linqeve i jep një vlerë shumë më të madhe tekstit të faqes pasi e pasuron edhe më tej për vizitorët tuaj.

Po çfarë ndodh kur fotot, videot apo materiale e lidhura me burime të tjera fillojnë të bëhen jo funksionale – thënë ndryshe kur lidhjet ‘thyhen’ (broken links) ?

Nëse këto skenarë nuk kanë shumë kuptim për ju, atëherë gjasat janë që informacioni që po ju prezantojmë nuk ju bën shumë punë. Por, nëse keni apo merreni me faqe në internet, atëherë ky shkrim do t’ju tregojë për zgjidhje praktike se si të menaxhoni ‘lidhjet e thyera’ (broken links) që ndikojnë negativisht në SEO-n e faqes tuaj.

Faqe 404 te SfidaBiznesi.com

Faqja 404 te SfidaBiznesi.com

Pse duhen mirëmbajtur lidhjet!

Lidhjet e thyera ndikojnë negativisht te SEO (Search Engine Optimization) në disa mënyra, por në thelb, ato prodhojnë një eksperiencë negative për vizitorët e faqes tuaj, pasi nuk gjejnë informacionin të cilit i referoheni. Njëherazi ky ‘tregues’ është një faktor mjaft i rëndësishëm për motorët e kërkimit si Google, Bing, etj., të cilat prej kohësh i penalizojnë faqet me lidhje të thyera duke e zbritur renditjen e tyre në rezultatet e kërkimit! Lidhjet e thyera nuk nënkuptojnë vetëm URL-të që vendosen në tekst, por çdo element që vendoset brenda një faqe dhe më pas bëhet jo funksional!

Google Search Console linqet e thyera te SfidaBiznesi.com

Raport i Google Search Console per lidhjet e thyera brenda SfidaBiznesi.com

Ja 12 arsye pse lidhjet thyhen:

 1. Ndryshimet e URL-së: Kur faqet zhvendosen ose riemërohen, duke bërë që URL-të origjinale të thyhen. P.sh. domain.com/rreth-nesh behet domain.com/kontakti
 2. Faqet që fshihen: Përmbajtja hiqet pa vendosur ridrejtimet e duhura, p.sh. kur e ndryshojmë adresën “URL-në” e një faqe nga /rreth-nesh/kontakti dhe nuk vendosim një ‘redirect’
 3. URL-të e shkruara gabimisht: gabimet e shtypit në URL-të mund të rezultojnë në lidhje të prishura. Kjo mund të ndodhe lehtësisht kur ne e vendosim atë gabim, si p.sh. në vend të /kontakti vendosim /kontakti – dukshëm mungon një gërmë!
 4. Ndryshimet e serverit: Zhvendosja e një faqe interneti në një server tjetër mund të çojë në lidhje të prishura nëse struktura e URL-së ndryshon.
 5. Ndryshimet e jashtme të faqes në internet: Lidhjet në sajte të jashtme mund të prishen nëse përmbajtja e lidhur zhvendoset ose fshihet.
 6. Përmbajtja e skaduar: Publikimet që kanë një kohë të kufizuar ose promovimet e përkohshme që nuk janë më të disponueshme mund të krijojnë lidhje të thyera.
 7. Shtigjet relative të pasakta: Shtigjet relative të specifikuara gabimisht mund të shkaktojnë prishje të lidhjeve të brendshme.
 8. Gabime në CMS: Përditësimet ose ndryshimet e sistemit të menaxhimit të përmbajtjes mund të prishin pa dashje lidhjet.
 9. Ridrejtime të pahijshme: Ridrejtimet e implementuara gabimisht ose që mungojnë pas ristrukturimit të faqes mund të shkaktojnë lidhje të prishura.
 10. Vjetërsimi i lidhjeve: Me kalimin e kohës, lidhjet me burimet e jashtme mund të bëhen të vjetruara pasi ato burime ndryshojnë ose hiqen ose ndryshojnë strukturën e url-ve të brendshme të faqes.
 11. Përmbajtja e krijuar nga përdoruesit: Lidhjet e shtuara nga përdoruesit (p.sh., në komente ose forume) mund të mos jenë gjithmonë të vlefshme ose të mbahen.
 12. Gabime Copy-Paste: Kopjimi dhe ngjitja e gabuar e URL-ve mund të çojë në lidhje të prishura.

Ja 14 mënyra si t’i riparoni:

Auditimet e rregullta: Përdorni mjete të automatizuara (p.sh., Google Search Console, Screaming Frog, Website Auditor ose Broken Link Checker) për të skanuar rregullisht faqen tuaj të internetit për lidhje të prishura. Më poshtë do gjeni dhe një video për një nga mënyrat që ne përdorim për faqet e klientëve tanë me faqe në WordPress.

Broken Link Checker plugin
 1. Identifikoni lidhjet e thyera: Përpiloni një listë të të gjitha lidhjeve të prishura të gjetura gjatë auditimit, duke përfshirë vendndodhjet e tyre dhe faqet që prekin.
 2. Analizoni shkakun: Përcaktoni pse çdo lidhje është e prishur (p.sh., faqe e zhvendosur, përmbajtje e fshirë, URL e shkruar gabimisht).
 3. Zbatoni ridrejtimet 301: Vendosni 301 ridrejtime (redirect) për çdo faqe të zhvendosur ose të riemërtuar për t'i drejtuar përdoruesit drejt URL-ve të reja pa probleme.
 4. Përditësoni lidhjet e brendshme: Korrigjoni çdo lidhje të brendshme që tregon URL-të e vjetruara ose të pasakta.
 5. Gabimet në shkrim: Rregulloni çdo gabim drejtshkrimor ose gabim formatimi në URL.
 6. Zëvendësoni ose hiqni lidhjet e vdekura: Zëvendësoni lidhjet e prishura në sajtet e jashtme me URL të përditësuara ose hiqni ato nëse nuk ka zëvendësim.
 7. Kontrolloni dhe përditësoni lidhjet e jashtme: Verifikoni rregullisht që lidhjet e jashtme janë ende të vlefshme dhe përditësoni ato nëse përmbajtja e lidhur është zhvendosur.
 8. Përdorni etiketat kanonike: Zbatoni etiketat kanonike për të treguar versionin e preferuar të një faqeje dhe për të zvogëluar rrezikun e lidhjeve të prishura për shkak të përmbajtjes së kopjuar.
 9. Mbani një strukturë konsistente të URL-së: Vendosni dhe respektoni një strukturë të qëndrueshme URL për të minimizuar shanset e lidhjeve të prishura për shkak të ristrukturimit.
 10. Përdorni veçoritë e CMS: Përdorni veçoritë dhe shtojcat e sistemit të menaxhimit të përmbajtjes (CMS) të krijuara për të menaxhuar dhe parandaluar lidhjet e prishura.
 11. Krijo faqe të personalizuara 404: Dizenjoni një faqe gabimi 404 të përshtatshme për përdoruesit për t'i udhëzuar përdoruesit drejt përmbajtjes përkatëse nëse hasin një lidhje të prishur.
 12. Komunikoni me partnerë të jashtëm: Nëse lidheni me përmbajtje të jashtme, krijoni komunikim me pronarët e faqeve për t'u informuar për ndryshimet që mund të ndikojnë në lidhjet tuaja.
 13. Monitoroni reagimet e përdoruesve: Inkurajoni përdoruesit të raportojnë lidhjet e prishura dhe të adresojnë menjëherë çdo problem që atë identifikojnë. Një mënyrë e mirë është vendosja e një shënimi në fund të faqes.
 14. Rishikimi i rregullt i përmbajtjes: Rishikoni dhe përditësoni periodikisht përmbajtjen për t'u siguruar që të gjitha lidhjet të mbeten funksionale dhe të rëndësishme.

Duke ndjekur këto hapa, ju mund të riparoni dhe parandaloni në mënyrë efektive lidhjet e prishura, duke siguruar një përvojë më të mirë të përdoruesit dhe SEO të përmirësuar për faqen tuaj të internetit.

Mbështetje profesionale + një video

Këtu te SfidaBiznesi.com dhe faqja simotër Sfida.PRO - ne përdorim disa teknika SEO për ta bërë këtë analizë, një prej tyre e kemi cakitur më sipër dhe ilustruar dhe me video, si pjesë e proceseve që ne bëjmë rregullisht në mënyrë periodike për klientët tanë të Sfida.PRO

Video është në shqip dhe është e hapur për të gjithë, pjesë e kursit të ndryshme.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

SEO: 12 arsye pse lidhjet thyehen (broken links) dhe 14 mënyra si mund t’i riparoni ato për faqen tuaj!

SEO: 12 arsye pse lidhjet thyehen (broken links) dhe 14 mënyra si mund t’i riparoni ato për faqen tuaj!
>