Anketim: Çfarë trajnimesh do t’ju interesonin më shumë?

Cfare trajnimesh do t'ju interesonin-20 janar 2019

Ne jemi duke punuar vazhdimisht për të zgjeruar gamën e prezantimeve dhe trajnimeve që mund t’ju ofrojmë.

Duke ju falenderuar paraprakisht për interesimin, do e vlerësonim shumë kontributin tuaj të vyer nëpërmjet kësaj ankete me 2 pyetje (20 sekonda) që do na ndihmojë t’ju shërbejmë më mirë në vazhdim.

Tabelë përmbledhëse me përgjigjet tuaja deri me datë 20 janar 2019.
Tabelë përmbledhëse me përgjigjet tuaja deri me datë 20 janar 2019.