• Kreu
  • /
  • Blog
  • /
  • Karriera
  • /
  • Profesionet e duhura për njerëzit që nuk e pëlqejnë stresin

Profesionet e duhura për njerëzit që nuk e pëlqejnë stresin

Nga: Autorë të ndryshëm minuta lexim | 0 komente3321 lexime


Karriera – Po kërkoni për një punë që nuk ju streson, por që njëkohësisht paguhet mirë? Që nga shkencëtarët e materies deri tek inxhinierët dhe arkitektët detarë, mund të fitoni shumë para dhe të vazhdoni ta doni punën tuaj

Nëse mendoni se nuk ka vende pune me paga të larta, por nivel stresi të ulët, mendohuni dhe një herë. Ekspertja e karrierës Laurence Shatkin, krahasoi rrogat me nivelin e stresit për 767 profesione për të gjetur vendet e punës që janë më të leverdishme për ata që preferojnë të punojnë në qetësi.

Shkencëtarë materie

Ky vend pune ka të bëjë me kërkimin dhe studimin e substancave në nivel atomik dhe molekular dhe mënyrën se si ato reagojnë me njëra-tjetrën. Me rezultatet e marra arrihet të zhvillohen produkte të reja të përmirësuara. Kërkesa e arsimimit për këtë profesion është e pakta një diplomë bachelor, pasi masteri dhe doktoratura janë shpesh të kërkuara në punët hulumtuese.

Shkencëtar ushqimi

Për t’u siguruar që ndërmarrjet bujqësore janë produktive dhe ushqimi është i sigurt, në lojë hyn shkencëtari i ushqimit që sigurohet se çdo gjë është sipas standardeve. Edhe në këtë profesion është e nevojshme së paku një diplomë bachelor.

Matematikan

Matematika mund të bëjë shumë njerëz të djersijnë me ta menduar atë, por për ata që ia kanë marrë dorën është një punë pa stres. Përshkrimi i kësaj pune parashikon kërkime në matematikën elementare ose aplikimin e teknikave matematikore për shkencë, menaxhim dhe fusha të tjera. Zgjidhja e problemeve në fusha të caktuara duke përdorur metoda matematikore do të ishte përkufizimi i duhur. Edukimi i nevojshëm: Bachelor ose master për ata që kërkojnë të punojnë në administratë dhe doktoraturë për kompanitë private.

Gjeograf

Me punë të mirëpaguar dhe stres të ulët, gjithçka duhet të bëjë një gjeograf është të studiojë natyrën dhe përdorimin e zonave të sipërfaqes së tokës. Ai duhet të bëjë kërkime mbi aspektet fizike të një rajoni dhe të kryejë kërkime mbi ndikimet e njerëzve në zona të ndryshme. Shumica e profesioneve kërkojnë nivelin master.

Shkenca politike

Rrogë më e lartë, stres jo edhe aq i madh, shkencëtari i politikës duhet të studiojë origjinën, zhvillimin dhe funksionimin e sistemeve politike. Arsimi i kërkuar: së paku Bachelor.

Fizikan

Për profesionistët e fushës, kjo është një punë që ata e kanë për zemër ta bëjnë. Kryerja e kërkimit të fenomeneve fizike, zhvillimi i teorive në bazë të vëzhgimit dhe eksperimenteve dhe përdorimi i metodave për të aplikuar ligjet dhe teoritë e fizikës, futet te punët me stres të pakët. Arsimi është ai që do t’ju ‘stresojë’, pasi duhet niveli doktoraturë.

Astronom

Çfarë bën një astronom? Vëzhgon, bën kërkime dhe analizon fenomenet astronomike për të rritur bazën e dijes apo aplikimin për një informacion të tillë dhe për probleme praktike. Si për shumicën e punëve kërkimore, niveli i arsimit është doktoraturë.

Profesor i drejtësisë

Pagesë e lartë për profesorët e së drejtës. Atyre u duhet të japin mësime për ligjin dhe të drejtën me një diplomë bazë bachelor.

Ekonomist

Ekonomistët studiojnë prodhimin dhe shpërndarjen e burimeve, të mirave dhe shërbimeve. Ata mund ta bëjnë këtë me një pagesë të lartë dhe vetëm me një diplomë bachelor.

Statisticien

Duke përdorur metoda statistike për të mbledhur dhe analizuar të dhëna mund të fitoni një rrogë të mirë dhe të mos lodheni aspak. Për më tepër do të ndiheni mirë, pasi do ndihmoni bizneset, inxhinierinë dhe shkencat të zgjidhin problemet e tyre.

Menaxher kompjuterash dhe informacioni (IT)

Me një rrogë të kënaqshme, gjithçka duhet të bëni është të ndihmoni në përcaktimin e synimeve teknologjike të një organizate dhe të jeni përgjegjës për zbatimin e këtyre qëllimeve duke përdorur sistemet e duhura kompjuterike. Arsimi i detyruar: Bachelor.

Drejtor arti

Puna që bëjnë drejtorët e artit konsiston në përgjegjësinë për stilin pamor dhe imazhet e shfaqura në gazeta, revistë, paketime produktesh, filma dhe prodhime televizive. Gjithçka do t’ju duhet është një bachelor dhe pak eksperiencë.

Gjeolog

Duke studiuar ndërtimin, strukturën dhe aspekte të tjera fizike të tokës do të fitoni rreth 105,000 dollarë në vit me një nivel stresi jo të lartë. Sigurohuni që të keni të paktën një nivel bachelor, por ndonjëherë do t’ju duhet edhe një licencë.

Inxhinier dhe arkitekt detar

Kjo punë përfshin projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve që nga më të thjeshtat deri tek ato ushtarake. Inxhinierët e marinës punojnë mbi sisteme mekanike, ndërsa arkitektët punojnë në projektimin bazë, si forma dhe qëndrueshmëria e objektit. Me një diplomë bachelor dhe pak eksperiencë do të punoni pa djersitur aspak.

I.D

*Burimi: Business Insider

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Gjithashtu mund të lexoni

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

Përse rutina 8-orarëshe e punës nuk po funksionon

Përse rutina 8-orarëshe e punës nuk po funksionon

Mirësevini në Podcastin e 25të të Karrierës!

Mirësevini në Podcastin e 25të të Karrierës!

Zhurmat, shpërqendrimi më i madh i punonjësve në zyra

Zhurmat, shpërqendrimi më i madh i punonjësve në zyra
>