• Kreu
  • /
  • Blog
  • /
  • Karriera
  • /
  • Zhurmat, shpërqendrimi më i madh i punonjësve në zyra

Zhurmat, shpërqendrimi më i madh i punonjësve në zyra

Nga: Autorë të ndryshëm minuta lexim | 0 komente2269 lexime


Ndërsa gjithnjë e më shumë punëdhënës po aplikojnë zyrat e hapura, një raport i ri zbulon se ato janë burim i zhurmave dhe se mund të ulin produktivitetin e punonjësve

Mendoni skenarin e mëposhtëm: jeni ulur në vendin tuaj të punës duke punuar për një projekt të rëndësishëm që shefi jua kërkon sot ndërsa dy nga kolegët tuaj ju afrohen dhe fillojnë të bisedojnë, ndërkohë që një tjetër bën një zhurmë të çuditshme në cepin e tij.

Kur jeni në një mjedis të hapur zyre, një telefonatë e kolegut pak më tutje dhe një e qeshur në cepin tjetër të zyrës, të gjitha këto përbëjnë shkaqe për t’u shpërqendruar nga puna që po bëni.

Një raport i fundit kreu një sondazhi te 1200 punonjës nga vende të ndryshme të botës për të zbuluar shpërqendrimet më të mëdha që u vijnë punonjësve në zyra duke ulur kënaqësinë dhe produktivitetin e tyre.

Ndryshimi nga zyrat teke në ato të projektuara si salla të përbashkëta u bë sepse besohej se shtohej bashkëpunimi dhe rritet produktiviteti, por në fakt raporti vlerëson se mund të jetë e kundërta.

Aftësia për t’u përqendruar pa ndërprerje – një prioritet kryesor për punonjësit e marrë në studim mund të kërkojë rimendim të projektimit të zyrës.

“Zhurmat e ambientit dhe mungesa e hapësirës personale mund ta bëjnë të vështirë që punonjësit të përqendrohen dhe të mbarojnë gjërat”, tha Jeff Lowe, një nga ata që u morën me sondazhin. “E gjitha kjo ka çuar në imagjinimin sërish të hapësirës së punës dhe produktivitetit”.

Ka një mospërputhje mes asaj që punonjësit përjetojnë në zyrat e hapura dhe mendimit të punëdhënësve për këtë çështje. Vetëm 39 e shefave mendonin se zhurmat e mjedisit ndikonin te produktiviteti i punonjësve ndërsa 33 për qind thanë se kolegët e zhurmshëm janë problemi. Si rezultat, pak kompani kanë marrë hapa të rëndësishëm për të zgjidhur problemin, sipas raportit.

Kursimi i kostove dhe bashkëpunimi cilësohen si dy nga arsyet kryesore të kalimit te zyrat e hapura.

Studimi përfshiu grupmosha të ndryshme, ku 300 prej tyre ishin mes moshës 18 deri në 35 vjeç. Kjo grupmoshë kishte më tepër gjasa të thoshte se zhurma i shpërqendronte në punë dhe se bezdiseshin më tepër se çdo punonjës tjetër i një moshe të ndryshme në zyrë.

Ata kishin gjithashtu më tepër gjasa të vepronin për të pakësuar zhurmën, si për shembull të dëgjonin muzikë ose të çoheshin nga tavolina duke thënë se bllokimi i shpërqendrimeve shtonte produktivitetin e tyre dhe përmirësonte humorin.

Duke folur për humorin, më tepër se gjysma e punonjësve thonë se zhurmat e ambientit pakësojnë kënaqësinë e tyre në punë, sipas sondazhit.

Përveç shpërqendrimeve dhe çështjeve të teknologjisë, shumë punonjës thonë se ndihen nën presion për të qenë gjithnjë online. Ekzekutivët me 43 për qind ndienin presion më të madh të qëndronin gjithnjë të lidhur, ndërsa kjo ishte e pranueshme në 27 për qind të rasteve te punonjësit.

Ngarkesa me informacion ishte gjithashtu më e madhe tek ekzekutivët me 38 për qind dhe 27 për qind te punonjësit e tjerë. Dy e treta e punonjësve të marrë në sondazh thoshin se ndiheshin të zemëruar ngaqë nuk ishin përherë të pajisur me mjetet e nevojshme për të punuar të lirë nga shpërqendrimet në zyrë.

Raporti ua hedh fajin shefave të cilët nuk arrijnë të kuptojnë se sa e madhe është sfida. Rreth 46 për qind e tyre thonë se i pajisin punonjësit me mjetet e nevojshëm, ndërsa vetëm 32 për qind e punonjësve bien dakord për këtë.

Për shkak të aftësisë për të punuar edhe në distancë nga shtëpia ose zyra, punonjësit duan vetëm një pajisje për jetën e tyre personale dhe ato të punës, në vend të përdorimit të pajisjeve të ndryshme.

Zbulimet

Sondazhi zbuloi ndër të tjera disa fakte mjaft interesante. Sipas tij, punonjësit përcaktonin se aftësia për t’u përqendruar në punë pa u shkëputur ishte prioriteti i tyre.

Shefat kishin ndjesinë se punonjësit e tyre ishin të aftë të përballeshin me shpërqendrimet në zyrë, por më pak se gjysma e atyre që u morën në pyetje binin dakord me këtë.

Punonjësit deri në moshën 30-vjeçare kishin më shumë gjasa të shqetësoheshin nga zhurmat në zyrë sesa punonjësit e grupmoshave të tjera.

Rreth 66 për qind e shefave thanë se prisnin që punonjësit e tyre të ishin të disponueshëm për të punuar pas pune gjithnjë ose shpesh, por 47 për qind e punonjësve e kishin këtë disponueshmëri.

65 për qind e punonjësve thanë se preferonin të përdornin të njëjtën pajisje për jetën e punës dhe atë personale në vend të pajisjeve të ndryshme teknologjike.

Zgjidhjet për shpërqendrimin

Punëdhënësit mund t’i ndihmojnë punonjësit e tyre të jenë sa më produktivë duke i ofruar mjedise më të izoluara pune. Ju mund të shmangni përqendrimet sipas këshillave të mëposhtme.

Nisni një dialog me punëmarrësin tuaj për atë që po funksionon dhe atë që duhet ndryshuar në lidhje me dizajnin e punës suaj, me pajisjet që përdorni dhe teknologjinë.

Sigurohuni që punonjësit kanë mjetet e nevojshme për të punuar nga kudo. Jepuni atyre qetësi, hapësirë dhe mjetet për të kryer punën të përqendruar. Inkurajoni këdo të shkëputet nga interneti pas pune për të gjetur një balancë mes punës dhe jetës.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

Përse rutina 8-orarëshe e punës nuk po funksionon

Përse rutina 8-orarëshe e punës nuk po funksionon

Mirësevini në Podcastin e 25të të Karrierës!

Mirësevini në Podcastin e 25të të Karrierës!

10 aftësitë e një profesionisti

10 aftësitë e një profesionisti
>