Si të qëndrosh mbi shpatullat e gjigandëve!

Nga: Autorë të ndryshëm minuta lexim | 0 komente2410 lexime


Autor: John C. Maxwell. (ky shkrimi është publikuar në fillim te blogu i Lincoln Albanian)

Kujt i përkasin meritat për suksesin tuaj? Nëse ju thoni ‘vetja’, mund të jeni përgjithësisht i saktë. Të gjithë duhet të marrim vendimet tona dhe të korrim rezultatet e po atyre vendimeve. Por, arsyeja që them se mund të jeni ‘përgjithësisht i saktë’ është se askush nuk bëhet i suksesshëm nga asgjëja! Unë jam i bindjes se të gjithë njerëzit e suksesshëm i kanë një detyrim mirënjohjeje ndaj të tjerëve. Të vetëm, mund të kemi një ndikim shumë të vogël në këtë botë. Siç kam shkruar edhe më parë, të qenit ‘i/e vetëm’ nënkupton se jemi një numër shumë i vogël për të arritur madhështinë!

Askush nuk është i pazëvendësueshëm!

Ndër vite e kam cituar shpesh një poemë nga Saxon White Kissinger, e cila është një kujtesë shumë e mirë që ilustron faktin se sa të parëndësishëm jemi në vetvete dhe se sa nevojë kemi për njerëzit e tjerë.[divider] [/divider]

THE INDISPENSABLE MAN (poemë nga Saxon White Kissinger)

Sometime when you’re feeling important;

Sometime when your ego’s on bloom;

Sometime when you take for granted,

You’re the best qualified in the room.

Sometime when you feel that your going

Would leave an unfillable hole;

Just follow this simple instruction,

And see how it humbles your soul.

Take a bucket and fill it with water,

Put your hand in it up to the wrist;

Pull it out and the hole that’s remaining,

Is a measure of how you’ll be missed.

You may splash all you please when you enter,

You can stir up the water galore;

But stop and you’ll find in a minute,

That it looks quite the same as before.

The moral in this quaint example

Is to do just the best that you can;

Be proud of yourself, but remember

THERE’S NO INDISPENSABLE MAN!

[divider] [/divider]

Ndaj, nëse synimi juaj është të shkoni larg, atëherë çfarë duhet të bëni? Ju duhet të qëndroni mbi shpatullat e gjigandëve!

Ja se si:

  1. Qëndroni mbi mësimet e historisë.

Norman Cousins shkruan: “Historia është një sistem i madh paralajmërimi”. Përgjatë shekujve të historisë së njerëzimit janë nxjerrë shumë mësime nga sukseset dhe dështimet e të tjerëve. Ndaj, kur zgjedhim që të studiojmë historinë, në fakt kemi zgjedhur të mësojmë nga mësimet e tyre dhe të përfitojmë mundësinë për t’iu shmangur gabimeve të tyre.

  1. Qëndroni mbi mësimet e të tjerëve.

Përgjatë gjithë jetës time, duke filluar që nga rinia, e kam bërë zakon që të kaloj kohë me njerëz që janë përpara meje në udhëtimin e jetës. Vështrojini dhe bëjini pyetje njerëzve për të cilët keni respekt dhe kështu do të përfitoni shumë mësime të vlefshme të cilat mund t’ia aplikoni jetës tuaj.

  1. Qëndroni mbi mësimet e përvojës

Kur mësoni më parë nga përvoja e të tjerëve, ju jeni duke fituar aftësitë për të shqyrtuar/vlerësuar përvojat që ju lejojnë të rriteni. Shpesh e kam thënë që mësuesi më i mirë nuk është thjesht ‘përvoja’; por ‘përvoja e shqyrtuar’! Shfrytëzojini mësimet e nxjerra nga përvojat e të tjerëve për të shqyrtuar përvojën tuaj dhe si rrjedhojë do mund të shkoni më larg, më shpejt se sa do mund të kishit bërë ndryshe.

Kur të kuptoni se suksesi juaj, të paktën pjesërisht, vjen nga qëndrimi mbi shpatullat e të tjerëve, do të ndiheni më të përulur. Njëherazi, do e kuptoni që nuk qëndroni vetëm dhe i/e pazëvendësueshëm.

Të gjithë kemi nevojë për njerëz të tjerë. Dhe kur jeni të hapur të mësoni nga të tjerët, atëherë i krijoni vetes kushtet për të arritur suksesin e qenësishëm.

Burimi: https://www.johnmaxwell.com/blog/standing-on-the-shoulders-of-giants

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Etiketa


Gjithashtu mund të lexoni

Webinar anglisht: Vlerat thelbësore të udhëheqjes

Webinar anglisht: Vlerat thelbësore të udhëheqjes

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

Si mund të zgjidhni mes dy punëve?

7 mënyra për të qenë një lider i suksesshëm

7 mënyra për të qenë një lider i suksesshëm

Suksesi në jetë qëndron te inteligjenca emotive

Suksesi në jetë qëndron te inteligjenca emotive
>