Mprehe sëpatën para se të fillosh punën!

Nga: Elvis Plaku minuta lexim | 0 komente2614 lexime


Parimi i parapërgatitjes

Në një nga shkrimet e mia kam shkruar për meritat e stilolapsit dhe letrës si mjete që na ndihmojnë në organizimin dhe planifikimin e ditës, punës apo projektit të radhës. Direkt dhe indirekt, ky shkrim nxjerr në pah nevojën e gjithkujt që të shpenzojë kohë për t’u përgatitur, planifikuar dhe parapërgatitur si një ‘aspekt thelbësor’ në punën dhe jetën tonë të përditshme.

Parimi i ‘mprehjes së sëpatës’ (i parapërgatitjes) në fakt është shprehur në shumë forma dhe mënyra që tregojnë virtytin e kësaj disipline!

Një ndër personazhet që më vjen vazhdimisht në mendjen time, dhe që duhet të them ishte i pari që më ndihmoi ta ngulisja këtë parim, është ish-presidenti amerikan Abraham Lincoln.

Pavarësisht kalimit të kohës, një prej shumë shprehjeve të tij mbetet ende mjaft koherente: “nëse më jepni gjashtë orë për të prerë një pemë, katër orët a para do t’i shpenzoj duke mprehur sëpatën” (Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe)!

Në çdo rast, ‘parimi i parapërgatitjes’ e vendos theksin te koha që duhet t’i kushtohet planifikimit dhe organizimit përpara fillimit të një pune apo ndërmarrjes së një projekti, sa do rutinë apo i rendomë që të jetë ai!

Shumë herë e kam gjetur veten duke iu futur një projekti apo pune pa e menduar shumë mirë dhe pa bërë një planifikim paraprak se si do ishte më mirë ta bëja këtë apo atë projekt. Shpesh herë e kam kapur veten duke e hapur gojën pa i lënë kohë mendjes që të gjejë zgjidhjen më të mirë për atë situatë apo nevojë.

Jam i bindur që shumëkush prej nesh është i gatshëm të pranojë se e ka bërë këtë gabim me dhjetra herë edhe vetë. Sfida në rastin konkret është si të vetëdisiplinohemi me qëllim që t’i lejojmë vetes dhe të tjerëve mundësinë për t’u parapërgatitur!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Gjithashtu mund të lexoni

Kurs: Si të përdoni SEO Press për WordPress

Kurs: Si të përdoni SEO Press për WordPress

Ka vetëm 3 mënyra për të rritur biznesin tuaj

Ka vetëm 3 mënyra për të rritur biznesin tuaj

Një mesazh i rëndësishëm për të gjithë ata që duan të investojnë në një biznes

Një mesazh i rëndësishëm për të gjithë ata që duan të investojnë në një biznes

9 Hapa Si Të Hapim Një Biznes Të Suksesshëm

9 Hapa Si Të Hapim Një Biznes Të Suksesshëm
>