Me date 9 maj, pata nderin të trajnoj një grup përfaqësuesish nga organizata ambientaliste që operojnë në Shqipëri. Tematika e trajnimit (teorik dhe praktik) eksploronte potencialin e përdorimit të medias së re për të rritur efikasitetin, informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me punën që ata bëjnë rregullisht në terren si dhe çështje mjaft të rëndësishme që lidhen me ambientin.

Pjesen teorike te prezantimit tim do e gjeni ketu: https://sfidabiznesi.com/prezantim-fuqizohuni-nepermjet-medias-se-re/#sfidabiznesi

Posted by Sfida Biznesi on Tuesday, May 19, 2015