Si ta përdorni Facebook-un për të sjellë klientë!

Nga: Elvis Plaku minuta lexim | 0 komente2674 lexime


Shumica e postimeve që bëhen në Facebook janë thjesht informative apo zbavitëse dhe nuk kanë për synim tjetër veç se të marrin ndonjë “Like” apo koment të radhës.

Por situata ndryshon kur bëhet fjalë për bizneset dhe organizatat të duhet ta përdorin Facebook-un për të promovuar produktet apo shërbimet e tyre te klientët. Avantazhet e medias sociale për marketing online janë të shumta për çdo lloj biznesi, por në rastin tonë dua të trajtoj vetëm një element që lidhet me përdorimin e duhur të postimeve në Facebook.

Një shembull konkret

01. Ky ishte postimi origjinal pa një link drejt faqes së regjistrimit.
01. Ky ishte postimi origjinal pa një link drejt faqes së regjistrimit.

Rishtazi po komunikoja me një prej klientëve të mi në lidhje me postimin e tyre të radhës në Facebook. Situata ishte e thjeshtë, postimi thoshte “regjistrohuni tani” dhe kishte një foto të madhe dhe të qartë, por “ku”, “si” apo “çfarë” duhet të bënin ata që donin të regjistroheshin, nuk ishte e sqaruar siç duhet. Tani dikush mund të thotë që vizitorët e faqes tonë e dinë se për çfarë bëhet fjalë dhe kush jemi kështu që rrjedhimisht e dinë edhe ku ta gjejnë informacionin shtesë apo në rastin aktual – ku të regjistrohen.

Por unë do sugjeroja që çdo postim apo koment që ju bëni në Facebook duhet të jetë i qëllimshëm dhe i mirë menduar me qëllim që t’ua bëni sa më të lehtë dhe të thjeshtë vendimmarrjen lexuesve apo klientëve tuaj potencialë.(shih foto 01. djathas)

 Ky ishte postimi i përditesuar me linkun që i dergon vizitorët te faqja e regjistrimit.
02. Ky ishte postimi i përditesuar me linkun që i dergon vizitorët te faqja e regjistrimit.

Rrjedhimisht, i sugjerova klientit tim menjëherë që të ndërhynin te postimi që kishin bërë duke shtuar edhe “një link” brenda përshkrimit, që t’i dërgonin personat e interesuar te faqja zyrtare regjistrimit.

Ndryshimi është i thjeshtë por mjaft i rëndësishëm. (shih foto 02. majtas)

Një arsye tjetër bazuar te statistikat

03. Statistikat e faqes për një periudhe 1 mujore, ku janë vetëm 43 vizitorët nga Media Sociale (Facebook)
03. Statistikat e faqes për një periudhe 1 mujore, ku janë vetëm 43 vizitorët nga Media Sociale (Facebook)

Në rastin e klientit që përmenda, arsyeja ishte edhe më thelbësore. Nga mbi 20 e ca postime që ata kishin kryer gjatë një periudhe 1 mujore në Facebook, rezultati ishte që ata kishin marrë vetë 43 klikime direkt nga Facebook, nga 1,473 vizitorë totalë të faqes zyrtare për të njëjtën periudhë! (shih. 03. djathtas). Dhe bëhet fjalë për një faqe në Facebook e cila ka rreth 12,000 fansa.

Pra, nëse investoni kohë dhe energji për të përditësuar faqen tuaj në Facebook, sigurohuni që kur jeni duke reklamuar produktin apo shërbimin tuaj, t’i jeni edhe “një link” me më shumë informacion apo arsye që ata të marrin një vendim!

Si mendoni? Çfarë sugjerimesh të tjera keni? Do e vlerësoja kontributin tuaj mbi këtë temë nëpërmjet komenteve këtu poshtë.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}


Gjithashtu mund të lexoni

Video: Si të shihni prirjen e kërkimeve me Google Trends

Video: Si të shihni prirjen e kërkimeve me Google Trends

Si të arrini një audiencë të lartë me një fushatë marketingu

Si të arrini një audiencë të lartë me një fushatë marketingu

Testimi A/B: Si ta rrisni performancën e marketingut tuaj me metoda shkencore

Testimi A/B: Si ta rrisni performancën e marketingut tuaj me metoda shkencore

Ja pse mesazhet tuaja me email përfundojnë në SPAM?

Ja pse mesazhet tuaja me email përfundojnë në SPAM?
>